Etusivu
Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Aineistoa seurapalstalle
Juttuvinkit
Pääkirjoitus
Toimitus
Ilmoitukset
Mediatiedot
Lehti
Palaute  
 
 
Etusivu Uutinen
 
 

Kouvola on varautunut talven tuloon

Kouvola on varautunut tulevaan talveen jopa 70 koneen ja aura-auton voimin. Kaupunki huolehtii katualueiden, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden talvityöt ja jalkakäytävien läpiaurauksen. Myös tontin omistajilla on velvollisuuksia.

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteen, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa. Jos lunta tulee runsaasti, liikkeelle lähdetään töihin 70 aurausyksiköllä. Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan katuja noin 700 kilometriä, raitteja noin 300 kilometriä, jalkakäytäviä noin 36 kilometriä ja P-alueita 14 hehtaaria. Talveen on budjetoitu noin kolme miljoonaa euroa.

Kaupunki huolehtii katualueiden, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden talvityöt, joihin kuuluvat muun muassa auraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumen ajo.

Jalkakäytävien koneellinen läpiauraus ja hiekoitus sekä jalkakäytävien viereen kertyneen lumen poisajaminen on otettu kaupungin hoidettavaksi. Vaikka kaupunki on ottanut tehtäviä hoidettavakseen, jäi tontin omistajallekin hoidettavaa. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, joita ovat tonttiliittymän auraus ja liukkaudentorjunta. Tonttiliittymä on yleensä myös kiinteistölle johtava pelastustie. Tontinomistaja pitää myös jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun lumettomana ja jäättömänä. Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontin omistajalle.

Teiden talvikunnossapitoa tehdään mahdollisimman paljon työaikana, kello 7-16, kiireellisyysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. I-luokan pyörätiet, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan II-luokan raitit ja kadut. Viimeisenä aurataan asuntokadut, jotka kuuluvat kunnossapitoluokkaan III.

 

 
   

 

 

Etusivulle

 

 

 

Elimäen Sanomat