Etusivu
Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Aineistoa seurapalstalle
Juttuvinkit
Pääkirjoitus
Toimitus
Ilmoitukset
Mediatiedot
Lehti
Palaute  
 
 
Etusivu Pääkirjoitus
 
 
 
Pääkirjoitus 14.3.2018

Vaali aivojasi

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Aivoviikkoa. Suomessa Neurologisten vammaisjärjestöjen Aivoviikon teemana on Vaali aivojasi.

Järjestöt muistuttavat Aivoviikon tapahtumissa ympäri Suomen, että aivoterveydestä huolehtiminen kannattaa aina: nuorena ja vanhana, terveenä ja sairastuneena. Kun aivojen terveyttä vaalii kaiken ikää, on riski sairastua moniin neurologisiin sairauksiin pienempi. Aivojen suojaaminen myös vähentää riskiä saada vammoja, joiden seuraukset voivat olla pitkäkestoisia tai jopa pysyviä. Aivoista huolehtiminen tukee toimintakykyä ja voi hidastaa sen heikkenemistä myös heillä, joilla jo on joku neurologinen sairaus tai vamma.

Kouvolan Seudun Muisti ry tekee arvokasta työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi ja aivoterveyden edistämiseksi. Yhdistyksen perustehtävänä on toimia alueellaan muistihäiriöisten henkilöiden ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi tukea heidän parissaan työskenteleviä ammattihenkilöitä, edistää aivoterveyttä sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdistyksen toimintaa toteutetaan sekä yhdistystoimintana että Muistiluotsitoiminnan kautta.

Yhdistyksen arvot ovat asiantuntijuus, eettisyys ja osallisuus. Yhdistyksen toiminnassa ihminen nähdään tasavertaisena, aktiivisena sekä vastuullisena ja sen visio vuoteen 2020 mennessä on määritelty seuraavasti: yhdessä muistisairaiden ihmisten, heidän läheistensä, yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa on saatu aikaan muistiystävällinen Kymenlaakso.

Suomessa on 393 000 eriasteista muistisairautta sairastavaa henkilöä, ja joka vuosi heidän määränsä lisääntyy noin 14 500 sairastuneella. Kouvolassa vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavia on 2 336. Heistä suurin osa on täyttänyt 65 vuotta, mutta myös 30–64-vuotiaita keskivaikeaa muistisairautta sairastavia on noin sata.

On hienoa, että muistisairauksista puhutaan nykyisin avoimesti ja ilman häpeää. Lähes jokainen meistä nimittäin tuntee muistisairauteen sairastuneen henkilön. Kouvolan Seudun Muisti ry:n toiminta on äärimmäisen tärkeää. Se tukee niin muistisairasta kuin hänen läheistäänkin. Mihin tahansa sairauteen sairastunut ja hänen omaisensa tarvitsee tietoa sairaudesta ja tukea sen kanssa arjessa selviytymisestä.

 

 Muistiliitto ry muistuttaa, että myös muistisairailla on oikeus hyvään elämään.

 
 
RAIJA ANTTILA
 
Elimäen Sanomat